Bệnh xương khớp ở người già, chữa được nhưng chữa sao để không “mất tiền oan”?